Vítejte

Vítejte na stránkách elektronické mluvnice současné angličtiny! Na těchto stránkách naleznete elektronickou verzi mluvnice angličtiny vytvářenou Ústavem anglického jazyka a didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Elektronická verze vychází z knižní publikace Prof. Libuše Duškové: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (Academia 2006). Texty publikované na těchto stránkách pocházející z této knižní publikace jsou zde uveřejněny se souhlasem autorky i nakladatelství.

Více informací o projektu elektronické Mluvnice naleznete v sekcích o projektu a o autorech.

Vlevo a níže naleznete kompletní obsah knižního vydání Mluvnice v elektronické podobě. K tištěné publikaci přibyla cvičení a možnost vyhledávání (vpravo).