13.31.1 Sémantika přímého předmětu

Z velmi rozmanitých a někdy těžko postižitelných sémantických vztahů mezi slovesem a předmětem lze vyčlenit několik více méně vyhraněných typů.