8.44.7 Will, would

Will, would vyjadřují jak modalitu dispoziční, tak jistotní.