14.35.2

Výměny pozic podmětového a předmětového účastníka slovesného děje lze někdy dosáhnout užitím jiného slovesa vyjadřujícího týž obsah z hlediska druhého participanta (konverzní predikáty, např. precede předcházet – follow následovat apod., viz 12.22.24), např. many people like music mnoho lidí má rádo hudbu – music appeals to many people hudbu má rádo (hudba působí na) mnoho lidí.