9.33.4

U adverbiálního určení přípustkového je nejužívanější a stylisticky neutrální in spite of = přes, navzdory. I admire him in spite of his faults. Obdivuji se mu přes jeho chyby.
despite = přes, navzdory je formálnější a méně časté. Despite the considerable difference between the two concepts…. Přes značný rozdíl mezi těmi dvěma pojetími...
with a for jsou naopak hovorové a ve svém přípustkovém významu se používají pouze ve spojení s all: For all you say, I like him. Přes to, co říkáte, ho mám rád. With all her faults, he still liked her. Přes to, co říkáte, ho mám rád. With all her faults, he still liked her. Přes všechny/i přes její chyby ji měl stále rád.
irrespective of = bez ohledu na: irrespective of the consequences bez ohledu na následky.