12.31.12 Fyzické stavy

Jednočlenné slovesné věty popisující fyzické stavy se od předchozího typu liší tím, že je v nich vyjádřen nositel příslušného stavu. Pro anglické věty tohoto typu je charakteristické, že je nositel stavu konstruován jako podmět, srov. I itch svrbí mě, I shivered = shuddered = felt chilly mrazilo mě, he has a pain in his chest bolí ho na prsou, I have a sore throat bolí mě v krku, I have a pricking pain in my side píchá mě v boku, my hands / feet are cold = freezing zebe mě (zebou mě ruce / nohy), my back aches bolí mě v zádech, my ears are / my head is singing (buzzing) hučí mi v uších / v hlavě, your stomach is rumbling kručí ti v žaludku, my nose is running teče mi z nosu, his eyes sparkled / flashed / gave a flash / there was a flash in his eyes zasvitlo mu v očích, my head cleared v hlavě se mi vyjasnilo, my mouth felt dry / parched vyschlo mi v ústech, she got worse přitížilo se jí, she felt better ulevilo se jí, he has a healthy appetite chutná mu, I was seething vřelo ve mně, he gave a start hrklo v něm. And have you got a bad sore throat? (Raverat 122) A bolí tě hodně v krku? His wound throbbed with pain. v ráně mu škubalo bolestí. A shiver ran down her back. Zamrazilo ji v zádech. He was now getting on well. (Raverat 17) Dařilo se mu nyní dobře.
Podmětová konstrukce je jedině možná, obsahuje-li věta pouze nositele stavu, např. I itch svrbí mě, I was seething vřelo ve mně. Obsahuje-li věta kromě nositele stavu též specifikaci místa zasaženého příslušným stavem, existují dvě konstrukce. Buď je nositel stavu konstruován jako podmět a zasažené místo jako adverbiální určení (he has a pain in his chest, I have a pain in my side; ve větě I have a sore throat je určení místa předmět a vlastní stav je vyjádřen jeho přívlastkem), nebo má formu přivlastňovacího zájmena připojeného k lokativnímu podmětu: my hands are freezing, my back aches, my head is singing / buzzing, my ears are singing / buzzing, my nose is running, his eyes sparkled. V případě bolesti můžeme někdy stav popsat pomocí obou konstrukcí: I have a pain in my shoulder – my shoulder aches / hurts (podobně v češtině: bolí mě v rameně – bolí mě rameno).