15.32 Participium ve funkci přechodníku

Přítomné participium se často vyskytuje ve funkci přechodníku, který bývá řazen k doplňku podmětu (13.71.1). Jako doplněk podmětu se užívá i participium minulé. Tyto vazby obou participií však mají též i některé rysy určení příslovečných (viz 15.32.3).
Ing-ové participium má stejný formální systém jako český přechodník. Rozlišuje čas přítomný a minulý a rod činný a trpný (asking žádaje, being asked jsa žádán, having asked požádav, having been asked byv požádán). Na rozdíl od češtiny se ho však užívá častěji a vedle vazeb obdobných vazbám českým se vyskytují též vazby, které v češtině nemají strukturní obdobu.