12.23.3

Typ he was granted a loan (byla mu udělena půjčka) je rovněž pro angličtinu specifický, neboť má v podmětu nepřímý předmět z aktiva, srov. they granted him a loan udělili mu půjčku.