13.31.15

Nejblíže k příslovečnému určení má předmět lokativní a měrový v případech jako to walk the streets chodit po ulicích, to walk ten miles jít deset mil, to pace the room, the platform chodit po místnosti, po nástupišti, to climb a hill (a wall, a tree) vystoupit, vyjít na kopec (vylézt na zeď, na strom), to jump the fence (a hurdle) přeskočit plot (překážku), to run 100 yards bežet sto yardů, to swim the river přeplavat řeku, to swim half a mile plaval půl míle, to fly the Atlantic letět přes Atlantický oceán, to flee the country utéci ze země, it cost ten dollars stálo to deset dolarů, your luggage weighs forty pounds vaše zavazadla váží čtyřicet liber, the pole measures eight feet tyč měří osm stop apod. Lokativní předmět často alternuje s předložkovým adverbiálním určením, srov. to walk about the streets chodit po ulicích, to pace up and down the platform chodit po nástupišti, to jump over the fence přeskočit přes plot, to swim across the river plavat přes řeku, to fly across the Atlantic letět přes Atlantický oceán. Přes svou sémanticky adverbiální povahu mají tyto případy rysy předmětu. Většinou se na ně ptáme what a je možná pasivizace, srov. Mount Everest was first climbed by Hillary and Tenzing in 1953. Mount Everest byl prvně slezen Hillarym a Tenzingem v r. 1953. This fence cannot be jumped tento plot se nedá přeskočit apod. Měrová určení po některých slovesech (cost, measure, weight) pasivizaci nepřipouštějí, avšak vazby se slovesy činnostními ano, např. a mile can be walked in twenty minutes and run in ten míle se dá ujít za dvacet minut a uběhnout za deset. Určení sloves cost, measure a weight s předmětem spojuje pouze možnost otázky s what: What does it cost, emasure, weigh? Co to stojí, měří, váží?
Srovnej to run a mile běžet míli (určení míry, předmět měrový), to run a race běžet závod (specifikace oboru činnosti) a to run a shop vést obchod (předmět zasažený).
Na rozdíl od lokativního a měrového určení temporální určení je většinou jednoznačně adverbiální, srov. we stayed three days zdrželi jsme se tam tři dny, it will last two hours bude to trvat dvě hodiny (how long did we stay / will it last? bez možnosti pasivizace; tranzitivní slovesa spend, pass aj. time (trávit čas) však mají temporální předmět).