13.33

V závislosti na slovesné rekci se předmět typu dativního ztvárňuje nejen jako nepřímý předmět, nýbrž také jako předložkový předmět s to, a to jak u sloves tříaktantových, tak i dvouaktantových. Tuto vazbu mají většinou slovesa francouzsko-latinského původu, ale i některá slovesa domácí, např. apologize omluvit se, appertain příslušet, patřit, attribute přisuzovat, přičítat, belong náležet, patřit, bow poklonit se, cede postoupit, odstoupit, complain stěžovat si, confess přiznat se, vyzpovídat se, contribute přispět, dedicate věnovat, describe popsat, explain vysvětlit, happen, occur přihodit se, stát se, hint naznačit, introduce představit, uvést, lease pronajmout, lie lhát, mention zmínit se, narrate, recount, relate vyprávět, propose, suggest navrhnout, say říci, submit předložit, podrobit se, yield ustoupit, povolit aj.: he didn't even apologize to me ani se mi neomluvil, she attributes her failure to bad luck svůj neúspěch přičítá smůle, who(m) does it belong to? komu to patří?, did she complain to you? stěžovala si vám?, he dedicated the book to his wife knihu věnoval své ženě, I can't explain it to you nemohu vám to vysvělit, she introduced him to us představila nám ho, you have lied to me lhal jsi mi, what did he say to you? co vám řekl?, he submitted his proposal to the city council předložil svůj návrh městské radě apod. Životný aktant bývá často vynechán, např. I can't explain it nemohu (vám) to vysvětlit, may I introduce my cousin? mohu vám představit svého bratrance,
Předložkový předmět u těchto sloves nealternuje s nepřímým předmětem, srov. I gave my key to the porter dal jsem klíč vrátnému / I gave the porter my key dal jsem vrátnému svůj klíč, ale jen he dedicated the book to his wife, he said nothing to me, he submitted the proposal to the city council atd. (vazba s obráceným pořadím předmětů neexistuje).

Poznámka: U slovesa explain se někdy tato vazba vyskytuje, např. he explained me his views vysvětlil mi své názory, avšak nepociťuje se jako zcela správná.