14.36.5

Prepozice nutného doplnění slovesa (předmětu, jmenné části přísudku, adverbiálního určení) je též prostředkem emotivním, většinou v kombinaci s jinými emotivními prostředky (lexikálními, intonačními aj.), např. A fat lot he cares about that! Tomu tak na tom záleží! A fat lot of good that will do! To bude moc platné! (Emotivnost obou příkladů se též zakládá na platnosti opačné, tj. záporné polarity: jde o významy „je mu to jedno“, „nic to nebude platné“.) A nice slating I got for lending you the gun! Dostal jsem pěkně vyhubováno za to, že jsem ti půjčil pušku! (Nice / pěkně je zde míněno ironicky). Excellent food they serve here. Výborně tady vaří.