5 Číslovky

Číslovky se jako slovní druh zčásti vyznačují specifickou morfologickou strukturou a obecně mají společnou sémantiku. Jsou to kvantifikátory jako all, many, some atd., avšak na rozdíl od těchto kvantifikátorů označují určitý počet. Dělí se na číslovky základní a řadové.