14.35.6

K dosažení základního rozložení výpovědní dynamičnosti slouží i predikace sponové, a to jak s be, tak s jinými slovesy sponové povahy.
Převedením větné struktury na identifikační predikaci s be lze dosáhnout počátečního postavení tematického adverbia nebo předmětu, např. that's something I have always wanted to jsem si vždycky přál, this is a book you / everyone ought to read tuhle knihu by sis měl / by si měl každý přečíst, this is where we get out tady vystupujeme, that's where you are wrong v tom se (právě) mýlíte, that's where he lives tam bydlí, this is where it happened tady se to stalo, this is how he explained it takhle to vysvětlil, this is why she refused (=therefore) proto odmítla.
Také verbonominální predikace se sponovými slovesy s doplněním typu objektového umožňují koncové postavení vlastního dějového prvku, kdežto ve verbální predikaci je na konci slovesné doplnění, srov. I paid him a visit (doslova: vykonal jsem u něho návštěvu) – I visited him navštívil jsem ho, she gave the floor a good scrubbing podlahu důkladně vydrhla (she scrubbed the floor vydrhla podlahu), he gave me a searching look pátravě se na mne podíval (he looked at me searchingly díval se na mne pátravě) aj.