14.11.4

Inverze podmětu a určitého slovesa signalizuje vedlejší větu podmínkovou (místo if a normálního slovosledu), např. were he alive, he would never allow it kdyby byl naživu, nikdy by to nedovolil; should you change your mind, let me know kdyby sis to náhodou rozmyslel, dej mi vědět; I would have warned you, had I known where to find you byl bych vás upozornil, kdybych byl věděl, kde vás najdu (viz 16.23.43b).