8.8 Slovesné kategorie

Morfologické kategorie anglického slovesa zahrnují osobu, číslo, čas, způsob a rod. Osoba a číslo jsou u slovesa pouze kategorie kongruenční, tj. vyjadřují shodu určitého slovesa v osobě a čísle s podmětem. Kategorie vlastní slovesu jsou pouze čas, způsob a slovesný rod.