4.7 Zájmena neurčitá

Zájmena neurčitá zahrnují několik skupin kvantifikátorů (výrazů označujících množství). K ostatním zájmenům se řadí svou zástupnou funkcí, tj. většina z nich může fungovat jako substantivní proforma. Jednotlivé skupiny kvantifikátorů se vedle své specifické sémantiky liší morfologicky (některé skupiny vytvářejí obdobné typy zájmenných a adverbiálních kompozit) a syntakticky (v schopnosti fungovat jako determinátor, syntaktické substantivum nebo syntaktické adjektivum, popř. adverbium). Dělí se na kladné a záporné.