12.41.8 Typy citoslovečné

Citoslovce vyjadřují citové reakce na nějaké podněty, např. Oh (překvapení), Dear me! Pro pána! Goodness! Goodness gracious! Pro pána! Golly! Pro pána! For goodness' sake! Pro pána krále! Hurrah! (radost, uvítání, souhlas), Phew! (údiv, netrpělivost, znechucení) aj. Apelová citoslovce jsou např. Hey! Hello! s funkcí upoutat pozornost. Patří sem též různé formy klení, např. Damn! Kruci! s mírnějšími variantami Dash! Darn!, zpravidla doplněné zájmenem Damn you! Damn it! Dash it! Darn it! (z hlediska formy máme co činit s imperatiy) aj. Onomatopoické citoslovné věty jsou např. Bang! Bác! Splash! Žbluňk! Crash! Prásk!