12.32.4 Stavy bližšího (místního) okolí

Stavy bližšího (místního) okolí se vyjadřují podobným způsobem, tj. mají v podmětu it nebo lokativní prvek. Obě vazby často alternují. Jako u předchozího typu je it v tomto případě formální prvek. Např. it was clean / quiet / noisy there – the place was clean / quiet / noisy bylo tam čisto / klidno / hlučno, it's nice and cosy there – the place is nice and cosy je tam útulno, it was lonely / inhospitable there bylo tam pusto / nehostinno (ale nikoliv *it was empty there bylo tam prázdno) – the place was empty / lonely / inhospitable, it's overheated here, the room is overheated je zde přetopeno, it was warm / cold in the room, the room was warm / cold v pokoji bylo teplo / chladno, the place is always swarming with people, it's always very busy here je zde vždycky živo (rušno). It was very quiet and lonely there at night. (Raverat 51) Večer tam bylo velmi ticho a pusto. The place was quiet. (Raverat 168) Bylo tam ticho / klidno.
Řidším ekvivalentem je konstrukce s there, u níž lze častěji vypustit lokativní prvek než v odpovídajících českých větách: Why is there so much bustle? Proč je tady tak rušno? (Proč je tu takový shon?)
Srovnej také there was merry-making bylo veselo.