12.22.21 Typ agens – děj – patiens

V nejčastějším typu je podmět životný konatel (agens) a předmět neživotný cíl (patiens) děje, agens však může též být neživotný a patiens životný. V případě lidského činitele může jít o děj záměrný nebo nezáměrný. Různé kombinace obou aktantů lze pozorovat na následujících příkladech:
(a) she wiped the blackboard utřela tabuli
(b) the boys chased the catchlapci honili kočku
(c) she knit a jumper pletla svetr
(d) her parents spoilt her rodiče ji rozmazlili
(e) she dropped her handbag upustila kabelku
(f) she lost her purse ztratila peněženku
(g) the arrow hit the targetšíp zasáhl terč

V nejčastějším typu je podmět životný konatel (agens) a předmět neživotný cíl (patiens) děje, agens však může též být neživotný a patiens životný. V případě lidského činitele může jít o děj záměrný nebo nezáměrný. Různé kombinace obou aktantů lze pozorovat na následujících příkladech:
(a) she wiped the blackboard utřela tabuli
(b) the boys chased the catchlapci honili kočku
(c) she knit a jumper pletla svetr
(d) her parents spoilt her rodiče ji rozmazlili
(e) she dropped her handbag upustila kabelku
(f) she lost her purse ztratila peněženku
(g) the arrow hit the targetšíp zasáhl terč
(h) a shower will refresh you sprcha vás osvěží
V případech (a), (b), (g) lze slovesný děj zařadit pod obecný význam do (verba afficiendi, předmět zasažený), v příkladu (c) pod obecný význam make (verba efficiendi, předmět vytvořený).

Poznámka: Otázka s do se ptá na celou predikaci, nikoliv jen na předmět, srov. What did she do? She wiped the blackboard. Otázka s make se ptá jen na předmět: What did she make? A jumper.

Děje na vůli nezávislé spadají jednak pod sloveso do (d), (e), jednak pod happen (f), (h).
Z hlediska záměrnosti děje jsou některá slovesa neutrální, srov. (e), které může označovat jak děj nezáměrný, tak děj záměrný. Záměrný děj se někdy mění v nezáměrný při reflexivizaci, srov. he cut the string přeřízl provázek – he cut himself řízl se.