12.23.1

Typ my curiosity has been aroused moje zvědavost byla vzbuzena (srov. something aroused my curiosity něco vzbudilo mou zvědavost) je zcela obdobný příslušnému typu českému.