9.31.10 Lokalizace podle úhlu, který zaujímá prostorový orientátor a děj nebo objekt.

along = podél (kudy): Go along this street. Jděte touto ulicí. The ship moved along the beach. Loď plula podél pláže. – na, v (S kde): You'll find the chemist's along the road. Najdete drogerii v této ulici. – (S odkud): She is our neighbour from along the street. Je to naše sousedka z ulice.
across = přes (kudy): She was strolling across the field. Procházela se napříč polem, across the border přes hranici – na druhé straně (S kde): France lies across the Channel. Francie leží na druhé straně Kanálu.