9.31.6 Lokalizace ve vztahu ke všem částem prostorového orientátoru.

throughout = v celém/celé (kde): Our company has branches throughout Europe. Náš podnik má pobočky v celé Evropě. – po (kudy): a tissue thtat conducts water throughout the plant tkáň, která rozvádí vodu po celé rostlině.