3.32.52 Vlastní jména zeměpisná

Většina typů vlastních jmen zeměpisných se užívá bez členu, některá se členem.
Bez členu jsou jména kontinentů Europe Evropa, Asia Asie, Africa Afrika, Australia Austrálie, South America Jižní Amerika, North America Severní Amerika, a to i s modifikací: Central Europe Střední Evropa, Asia Minor Malá Asie, Latin America Latinská Amerika apod. Ale: the Antarctic Antarktida, the Arctic severní polární kruh.
Dále jsou bez členu jména zemí, států, krajů, měst, např. Norway Norsko, Spain Španělsko, Hungary Maďarsko, California Kalifornie, Brittany Bretoňsko, Rome Řím, Brussels Brusel, Munich Mnichov, Copenhagen Kodaň, Stratford, Cambridge atd. Ani u této skupiny premodifikující adjektivum determinaci zpravidla neovlivňuje, srov. Ancient Greece staré Řecko, Soviet Russia sovětské Rusko, North Carolina Severní Karolína, medieval London středověký Londýn apod.
Jména zemí označující svazy a jména zemí v plurálu se však užívají s členem: the Netherlands Nizozemí, the Soviet Union Sovětský svaz, the United States Spojené státy. Výjimečně je člen i u některých singulárů: the Argentine Argentina, the Sudan, the Senegal, the Ukraine, the Crimea, the Caucasus, the Ruhr, the Tyrol, the Transvaal, the Hague Hág. Někdy užívání členu kolísá: (the) Lebanon, (the) Congo.
Bez členu jsou též jména hor a jezer, např. Ben Nevis, Snowdon, Mont Blanc, Elbrus, Lake Ontario, Lake Como. Jména horských pásem však mají člen: the Rocky Mountains (the Rockies) Skalisté hory, the Andes Andy, the Alps Alpy, the Pyrenees Pyreneje, the Giant Mountains Krkonoše apod.
Podobně jména ostrovů se užívají bez členu, mají-li tvar singuláru, a se členem v plurálu: Crete Kréta, Cuba Kuba, Sicily Sicílie atd., ale the Philippines Filipíny, the Canaries (the Canary Islands) Kanárské ostrovy, the Shetlands Shetlandské ostrovy apod.
Jména ulic, náměstí, parků, budov apod. jsou většinou bez členu, např. Oxford Street, Fleet Street, Wall Street, Trafalgar Square, Hyde Park, Central Park, Buckingham Palace, Westminster Abbey Westminsterské opatství aj., ale the Strand, the Haymarket (ulice v Londýně), the Snowdonia National Park Snowdonský národní park aj.
Názvy univerzit jsou bez členu, mají-li formu jméno + univerzita, např. London University, Harvard University, Charles (Caroline) University Karlova univerzita aj., však s členem, mají-li formu the University of + vlastní jméno, např. the University of London, the University of Edinburgh, the University of Moscow apod.
U vlastních jmen majících formu apelativum + of + vlastní jméno se užívá členu všeobecně: the City of New York město New York, the Cape of Good Hope mys Dobré naděje, the Gulf of Mexico Mexický záliv, the Straits of Gibraltar Gibraltarská úžina, the Straits of Dover Doverská úžina, the Bay of Biscay Biskajský záliv (ale Hudson Bay), the Lake of Geneva Ženevské jezero, the Isle of Wight ostrov Wight, the Isle of Man ostrov Man apod.
Jména oceánů, moří, úžin, průlivů, řek a jezer (pokud chybí označení Lake) mají obvykle člen, např. the Pacific (Ocean) Tichý oceán, the Atlantic (Ocean) Atlantský oceán, the Baltic (Sea) Baltské moře, the Mediterranean (Sea) Středozemní moře, the Black Sea Černé moře, the Adriatic Sea Jadran, the Behring Straits Behringova úžina, the Bosporus, the Dardanelles, the English Channel kanál La Manche, the Suez Canal, the Thames Temže, the Nile Nil, the Danube Dunaj, the Rhine Rýn, the Amazon Amazonka, the Leman (srov. Lake Leman), the Baikal (srov. Lake Baikal) aj.