13.16 Vynechávání podmětu

V běžně mluveném jazyce se často setkáváme s vynecháním podmětu (elipsou) na počátku věty. V některých případech je výraz s vynechaným podmětem frazeologizován, např. thank you děkuji, beg (your) pardon promiňte, prosím?, serves him right dobře mu tak. K vynechání podmětu dochází nejčastěji zároveň s vynecháním určitého slovesa, např. see you later na shledanou později, glad to be able to help jsem rád, že mohu pomoci (viz 13.25.2).

Poznámka: Bez podmětu jsou též ustálené fráze s here: here's to you na vaše zdraví, here goes (tak) do toho.

K elipse podmětu dochází zpravidla u totožného podmětu po souřadicích spojkách and a, or nebo, but ale, např. Such an explanation fits the general facts but also allows for individual differences. (Mackay 199) Takové vysvětlení vyhovuje obecným faktům, ale také připouští individuální rozdíly.

Literatura: Allan 1971, Breivik 1975, Daneš 1974, Dušková 1973, 1975b, 1977, Erdmann 1978a, Fillmore 1968, 1969a, Firbas 1957b, 1966, Jindra 1965, Kirkwood 1969a, Mathesius 1924, Poldauf 1962, Quirk et al. 1972: 348–354, Rohdenburg 1970b, Uhlířová 1969, 1974, Zimmermann 1972.