7.7 Adverbiální kompozita typu therein, hereby

V knižním a formálním jazyce se vyskytují kompozita sestávající z there nebo here a předložky: thereafter potom, thereby tím, therein v tom, tam, thereof z toho, thereto k tomu, thereupon nato, pak; hereafter v budoucnu, hereby tímto, hereof z toho(to), herewith tímto aj. Jsou to adverbiální proformy ekvivalentní příslušné předložce + that v případě kompozit s there (thereof = of that, thereby = by that apod.) a příslušné předložce + this v případě kompozit s here (hereby = by this, hereof = of this apod.) Kompozita s there mají tedy pouze funkci anaforickou, kdežto kompozita s here též kataforickou. Např. the function of syntax is to describe the structure of the sentence and thereby to define it funkce syntaxe je popsat strukturu věty a tím ji definovat; I hereby certify that… tímto potvrzuji, že…

Poznámka: Tato kompozita, zejména s here-, jsou příznačná pro právní styl. Jediné stylisticky neutrální adverbium tohoto typu je therefore proto.

Poznámka: Here a there jsou v těchto kompozitech zpravidla proformou větnou, avšak mohou představoat i proformy substantivní, např. some degree of stress prominence or lack thereof (= lack of stress prominence) jistý stupeň výraznosti přízvuku nebo nepřítomnost výraznosti přízvuku.