4.72 Existenciální kvantifikátory

Na rozdíl od univerzálních kvantifikátorů, které explicitně odkazují na všechny členy příslušné třídy, existenciální kvantifikátory indikují, že příslušná třída má alespoň nějaké(ho) zástupce (z čehož vyplývá jejich existence).