16.23.3 Věty způsobové

Věty způsobové vyjadřují způsob nebo míru děje ve větě řídící, popř. kvalitu nebo kvantitu nějaké vlastnosti vyjádřené ve větě řídící. Podle toho, jak se způsob a míra děje nebo míra vlastnosti vyjadřuje, dělí se věty způsobové na srovnávací a účinkové.