4.71 Univerzální kvantifikátory

Univerzální kvantifikátory every každý, each každý, all všichni, všechno, všechen explicitně zahrnují všechny členy příslušné třídy. Srovnej Boys are fond of adventure. Chlapci mají rádi dobroduržství. – All boys are / Every boy is fond of adventure. Všichni chlapci mají rádi / Každý chlapec má rád dobrodružství. Generický nulový člen s plurálem (viz 3.32.1) odkazuje na celou třídu, avšak prostřednictvím jejich průměrných, typických zástupců. Připouští-li to věcná povaha predikace, nejsou vyloučeny výjimky. Srovnej možné pokračování However, our Johny is above that sort of thing. Náš Jenda je však nad takové věci povznesen. Naproti tomu explicitní kvantifikace all boys všichni chlapci / every boy každý chlapec výjimky nepřipouští (jsou zahrnuti všichni členové třídy, i netypičtí).