12.23.4

Typ a loan was granted to him byla mu udělena půjčka, který se rovněž zakládá na větném vzorci S-V-Oi-Od, avšak má v podmětu, podobně jako odpovídající konstrukce česká, přímý předmět z aktiva: they granted a loan to him.