16.21 Vedlejší věty obsahové

Vedlejší věty obsahové vyjadřují vlastní obsah toho, co je v řídící větě jen obecně naznačeno výrazem, na němž závisejí. Možnost užití obsahové věty a její typ jsou určeny řídícím výrazem (máme tedy co činit se specifickým typem závislosti rekční).
Obsahové věty představují závislé věty oznamovací, tázací, zvolací a přací (v češtině též závislé věty rozkazovací).