3.51.5 Význam adnominálního pádu

Adnominální pád má nejčastěji význam posesivní (jako přivlastňovací zájmeno), tj. vyjadřuje vůči řídícímu substantivu vztah vlastnictví, který lze parafrázovat pomocí have, např. Jimmy's new ball Jimmyho nový míč (Jimmy has a new ball), Mr. Newman's secretary sekretářka pana Newmana (Mr. Newman has a secretary).
Vedle toho vyjadřuje různé jiné genitivní vztahy. Vazba jako our guest's arrival (příjezd našeho hosta) obsahuje genitiv podmětový (our guest arrived), the chairman's election (zvolení přesedy) genitiv předmětový (they elected the chairman). Případy jako Constable's pictures Constablovy obrazy, Graham Greene's novels romány Grahama Greena, Jane's letter Janin dopis, Sam's mistake Samova chyba obsahují genitiv původce.
Některá substantiva připouštějí ve spojení s adnominálním pádem různé interpretace. Tak častá je homonymie genitivu podmětového a předmětového: Bill's accusation Billovo obvinění – Bill accused (sb.) nebo somebody accused Bill. Spojení jako John's picture vyjadřuje (1) obraz patřící Janovi (a picture of John's), (2) obraz namalovaný Janem (a picture of John's), (3) obraz zobrazující Jana (a picture of John) (vazba dvojího genitivu nemůže obsahovat genitiv předmětový).
Adnominální pád vyjádřený generickým substantivem má význam druhového adjektiva, např. a lion's share lví podíl, viz 3.51.1c, d a 3.51.2b.