3.32.54 Vliv modifikace na determinace vlastních jmen

Vlastní jména, kterých se obvykle užívá bez členu, mají člen určitý, jsou-li modifikována restriktivním přívlastkem, a člen neurčitý, mají-li deskriptivní přívlastek vytýkající určitou stránku nositele příslušného jména, např. the London I am talking about (ten) Londýn (ta část, ta stránka) Londýna, o kterém (o které) mluvím, the vision of a new Canada představa nové Kanady; podobně a rainy Sunday deštivá neděle, we had a late breakfast (an excellent dinner) měli jsme pozdní snídani (výborný oběd) apod.