14.36

Zvláštní rovinu aktuálního členění tvoří věty, v nichž je některý prvek emfaticky vytčen. Prostředky, jimiž se emfatického vytčení dociluje, jsou tyto: