15.16.3

Po so (tak), such (takový) infinitiv vyjadřuje účinek (srov. infinitiv po too a enough 15.15.2): Would you be so kind as to call me a taxi? Byl byste tak laskav a zavolal mi taxi? She is not so foolish as to believe that. Není tak hloupá, aby tomu věřila. The weather was not such as to favour long walking tours. Počasí nebylo takové, aby přálo dlouhým pěším túrám.
Infinitiv dále vyjadřuje různá jiná příslovečná určení, kterým v češtině většinou odpovídá věta vedlejší: určení příčiny, např. I shudder to think about it chvěji se, když si na to vzpomenu; přípustky, např. I couldn't do it to save my life nemohl bych to udělat, ani kdybych si tím zachránil život; způsobu, např. he raised his hand as if to beckon me zdvihl ruku, jakoby mi kynul; srovnání, např. nothing pays better than to be honest nic se tak nevyplácí jako poctivost; míry, např. I don't know her to speak to neznám ji natolik, abych s ní mluvil aj.
Na rozdíl od češtiny však anglický příslovečný infinitiv nevyjadřuje podmínku, srov. Nebýt šťastné náhody, nebyl by nikdy dosáhl svého cíle. But for a lucky chance / If it hadn't been for a luck chance, he would never have attained his aim.