13.52.6 Přívlastek vyjádřený adverbiem

Adverbiální přívlastek je vcelku velmi vzácný. Většinou se v této funkci užívá adverbií místa nebo času, která stávají v postpozici, např. the way ahead – cesta vpřed, the neighbour upstairs – soused shora, the sentence below – následující věta, the day before – den předtím; může jít také o adverbiální frázi the lady next door – sousedka od vedle.
Vzhledem k silné tendenci angličtiny začleňovat do adjektivní premodifikační pozice různé slovní druhy a jejich kombinace, vyskytují se adverbiální přívlastky také v antepozici, kde se tak dosahuje těsnějšího sepětí mezi oběma členy, např. the up train – vlak směrem z centra města, the down train – směrem do centra.
V antepozici stávají i adverbiální fráze, např. an on-the-spot investigation – pátrání na místě činu, an after-dinner cigar – doutník po večeři, an off-the-record speech – projev neurčený pro veřejnost, a far-away smile – zasněný úsměv, a far-away cottage – vzdálený domek, the post-war world – poválečný svět, the pre-war situation – předválečná situace, an out-of-town performance – zájezdové představení, an out-of-pocket business – ztrátový obchod. Ve většině případů jde již o tzv. kompoziční sdruženiny.