4.72.1 Some

Some má funkci determinátoru, zájmena (proformy) a kvantifikátoru (který je ovšem zároveň determinátorem). Ve funkci determinátoru je nepřízvučné a má redukovaný tvar [səm], [sm]; ve funkci proformy a kvantifikátoru má v důsledku většího či menšího stupně přízvuku neredukovaný tvar [sʌm].