16.23.6 Větosled v příslovečných větách

Větosled v příslovečných větách se většinou řídí aktuálním členěním, tj. koncové postavení mívá věta, která obsahuje réma. Srov. It's true whether you believe it or not. Je to pravda, ať tomu věříš nebo ne. (Obsahově nejzávažnější část věty je whether you believe it or not.) – Whether you believe it or not, it's true. Ať tomu věříš nebo ne, je to pravda. (Obsahově nejzávažnější část věty je it's true.) Podobně As he knew what to expect he was not disappointed. Protože věděl, co může očekávat, nebyl zklamán. – He didn't feel disappointed because he knew what to expect. Nebyl zklamán, protože věděl, co může očekávat.
Koncová příslovečná věta však může být i složkou tematickou. Stejně jako koncové příslovečné určení vyjádřené adverbiem nebo předložkovou vazbou může vytvářet pouhou kulisu vlastního děje. Tematičnost koncového příslovečného určení, a to jak větného tak nevětného, je zřetelně indikována intonační strukturou, srov. She ′wants to `SEE you before you ,leave. Chce vás vidět, než odejdete. You needn't `COME if you don't .care to ,see it. Nemusíte chodit, nestojíte-li o to, vidět to.