13.72.3 Doplněk předmětu vyjádřený jinými prostředky

Vedle doplňku adjektivního a substantivního se vyskytuje též doplněk vyjádřený předložkovou vazbou nebo větou vedlejší, např. he found her in tears našel ji v slzách (stejně jako he found her crying našel ji plačící) na rozdíl od he found her at home našel ji doma (kde je předložková vazba příslovečné určení místa). Podobně I consider it of great importance považuji to za velmi důležité, I like her as she is líbí se mi taková, jaká je aj.
V některých případech se anglická vazba liší. Tak vedle he was promoted sergeant / to sergeant / to the rank of sergeant (byl povýšen na [hodnost] seržanta) je jen he was advanced to the position of manager byl povýšen na ředitele; vzal si ji za ženu he married her (he made her his wife je řídké); přihlásil se za člena klubu he applied for membership in the club, he joined the club; dostala to náhradou she received it in recompense aj.

Literatura: Bauer – Grepl 1975: 147–152, Curme 1931: 30–32, Havránek – Jedlička 1960: 336–369, Jespersen 1909–1949, III, kap. 17, Lakoff G. 1972, Šmilauer 1966: 335–352.