13.31.31

Přímý předmět je nejčastěji vyjádřen obecným pádem substantiva, popř. jiným slovním druhem fungujícím jako syntaktické substantivum, např. he kept his word dodržel slovo, she ridicules everything všechno zesměšňuje, you ask too much žádáte příliš mnoho apod.

Poznámka: Na rozdíl od češtiny se v angličtině setkáváme se shodou v čísle mezi předmětem a podmětem v případech jako many people lost their lives there mnoho lidí tam přišlo o život, all ladies were wearing hats všechny dámy měly klobouk(y), Italians have on the average darker skins than Englishmen Italové mají v průměru tmavší pleť než Angličani aj. Vedle těchto vazeb se vyskytuje i v angličtině singulár, srov. Italians have on the average darker skin than Englishmen, many people lost their life there.