8.62.1 Slovesa intranzitivní

Plnovýznamová slovesa mohou být do té míry významově úplná, že kromě podmětového aktantu nevyžadují žádné doplnění (slovesa intranzitivní), např. shudder otřást se, cough kašlat, groan sténat, die zemřít (viz 13.22.11).

Poznámka: V případech jako it's raining (prší) schází i podmětový aktant, neboť it je zde jen formální element (viz 12.21.31).