9.34.3 Předložky vyjadřující účinek jakožto důsledek intenzity nebo jiné vlastnosti slovesného děje.

to = k: The room was hot to suffocation. V místnosti bylo horko k zalknutí.