15.17.6

V některých případech se atributivní infinitiv blíží určení účelu. Alternuje zde s předložkovou vazbou (gerundiální nebo substantivní) s for. Např. I have no time to discuss it (srov. I have no time for discussing it). Nemám čas o tom diskutovat. There was room in the bus to stand but not to sit. (Srov. There was room for standing). V autobuse bylo místo k stání, ale ne k sezení. He found an excuse to stay at home. Našel výmluvu, aby mohl zůstat doma.