13.52.22 Přívlastek vyjádřený několika substantivy, vztahy mezi několika juxtaponovanými substantivy

Juxtaponovaná substantiva mohou vytvářet celé řetězce a vztahy mezi jednotlivými členy mohou být různé.
Základní zásadou pro dešifrování vztahů mezi substantivy v takové řadě je postupné rozvíjení řídícího substantiva zprava doleva, např. heat-resistant glass lamp shades – stínidla na lampu z žáruvzdorného skla, the 1970 Venice Film Festival – Filmový festival v Benátkách r. 1970. Neznamená to však, že v řadě substantiv nemůže dojít k nejasnosti nebo že substantivní přívlastek může určovat jenom bezprostředně následující substantivum.
Podobně jako u vícenásobných adjektivních přívlastků (viz 13.52.12b) je třeba rozlišovat slovní spojení a jednotlivá samostatná slova. Slovní spojení může být přívlastkem substantiva, které je opět přívlastkem k dalšímu substantivu, např. a beauty contest // winner // smile – úsměv vítězky soutěže krásy, a long distance // bus // accident – nehoda dálkového autobusu, the New Jersey // State // Senate – senát státu New Jersey.
Problém je v tom, že spojení nelze rozložit, ale brát je jako celek tvořící jeden článek řetězu, a přitom neexistuje signál, podle kterého by bylo možno takové spojení poznat, zejména v psaném projevu. Je tu tedy při sémantické analýze celého řetězu nutný pragmatický zřetel.
V češtině neodpovídá anglické předloze často ani pořadí ani typ přívlastku, např. this year's 26th Prague–Warsaw–Berlin peace cycle race – letošní 26. cyklistický závod míru Praha–Berlín–Varšava.