6.6 Syntaktická klasifikace adjektiv

Syntaktická klasifikace adjektiv vychází z toho, zda se jich užívá atributivně i predikativně, či zda jsou omezena jen na jednu z těchto funkcí. Většiny adjektiv se užívá obojím způsobem, např. a blunt knife tupý nůž – the knife is blunt nůž je tupý, an irreparable loss nenahraditelná ztráta – the loss is irreparable ta ztráta je nenahraditelná, oppressive heat nesnesitelné horko – the heat was oppressive horko bylo nesnesitelné, fruitless efforts neplodné (marné) úsilí (snahy) – our efforts seem fruitless naše úsilí se zdá marné aj.