13.83

Vylučovací vztah se vyjadřuje spojkou or nebo, either... or buď... nebo, whether... or zda... či, ať... ať aj., např. what will you drink, beer or wine? co budete pít, pivo nebo víno?, you can nearly always reach me either at home or at the office jsem skoro vždycky k zastižení buď doma, nebo v kanceláři, she didn't know whether to cry or to laugh nevěděla, má-li plakat nebo se smát, he is always polite, whether in private or in public je vždycky zdvořilý, ať v soukromí či na veřejnosti.