12.23.8

Pasivum implikující všeobecného lidského činitele realizuje stejnou sémantickou strukturu jako aktivní věty s všeobecným činitelem vyjádřeným explicitními prostředky (viz 13.13.4), srov. the culprit hasn't been found viník nebyl nalezen – they haven't found the culprit viníka nenašli, debts must be paid dluhy se musí platit – we / one must pay our / one's debts musíme / člověk musí platit své dluhy.

Poznámka: Věty s vyjádřeným všeobecným konatelem v angličtině zvláštní větný typ netvoří. Od vět s konkrétním konatelem se liší pouze tím, že jeden lidský aktant, nejčastěji podmět, označuje generickou osobu.

Literatura: Allerton 1982, Bald 1972, Bauer – Grepl 1975: 58–85, Daneš 1963, 1964, 1968, 1971a, Daneš, Hlavsa a kol. 1981, Daneš – Hlavsa – Kořenský 1973a, 1973b, Dokulil – Daneš 1958, Dušková 1976a, 1977, 1980, Fillmore 1968, Halliday 1967–68, část 1 a 3, Hausenblas 1958, Hornby 1974: xvii–xxvii, Kirchner 1954, Kirkwood 1969a, Kořenský 1971, Křížková 1968, Lyons 1967, Quirk et al. 1972: 343–44, Reszkiewicz 1963, Zimek 1980.