15.13.2

Liší-li se konatel infinitivního děje od podmětu nadřazeného slovesa, musí být vyjádřen. Forma infinitivní vazby, tj. zda je uvedena pomocí for nebo ne, závisí na slovesné rekci a postavení ve větě. V některých případech je též rozdíl mezi britským a americkým územ.
Předmětové infinitivní vazby s konatelem odlišným od podmětu nadřazeného slovesa vytvářejí různé typy podle toho, zda jde též o člena nadřazené věty nebo jen o konatele infinitivního děje, jakož i podle alternativní formy vyjádření.