13.52.92 Přívlastek vyjádřený větou obsahovou

Věta přívlastková obsahová blíže určuje řídící výraz udáním myšlenkového obsahu. Řídící výraz (head) těchto vět bývá zpravidla v obou jazycích velmi obecný a abstraktní: otázka, myšlenka, způsob, představa, apod.
Častými uvádějícími výrazy přívlastkových vět obsahových jsou v angličtině spojky THAT, AS IF a vztažná slova WHETHER, WHAT, WHERE, HOW (popřípadě OF HOW), WHY, např. The thought that she will help him gives him courage. – Pomyšlení, že mu pomůže, mu dodává odvahy. There was in his eye a look as if he would annihilate me. – Díval se, jakoby mě chtěl zničit. It was the answer to your question whether he was coming or not. – Byla to odpověď na váš dotaz, zda přijde či nepřijde. At the thought of what he had done she began to tremble. – Při pomyšlení na to, co udělal, se rozechvěla. I don't know the reason why she didn't go to the University. – Neznám důvod, proč nešla na univerzitu. (viz 16.21.13, 16.21.21, 3).

Literatura: Aarts 1971, Allerton 1974, Arbekova 1977: 22–38, Bauer – Grepl 1975: 123–129, Bečka 1960, Birenbaum 1967, Coates 1971, Crystal 1971: 128–41, Givón 1970, Goyvaerts 1968, Hill A.A. 1958: 175–190, Hill L.A. 1961, Hirtle 1970, Horecký 1972, Hough 1971, Kavka 1976, Kopečný 1958: 184–195, Lees 1968, Ljung 1970, Lucas 1975, Mathesius 1961, 1975: 133–140, Mitchell 1966, Peprník 1976, Poldauf 1955a, Quirk et al. 1972, Quirk – Greenbaum 1979, Smith 1961, 1964, Sopher 1962, Svoboda A. 1970, Svoboda K. 1974, Šmilauer 1966: 171–197, 1972: 274–277, 310–312, Teyssier 1968, Turner 1973, Vachek 1955a, 1972, 1974: 79–86.