8.83.1 Indikativ

Indikativ je v angličtině jediný modus, který se volně kombinuje s kategorií času. Je to základní způsob všech určitých temporálních tvarů slovesných (viz 8.82.1). Jako prostředek modality větné (viz 12.1) se uplatňuje ve větách oznamovacích a tázacích (viz 12.11 a 12.12). Slouží též jako prostředek modality jistotní (viz 8.44), a to k označení faktivnosti vyjadřovaného obsahu. Děj vyjádřený indikativem je konstatován jako fakt, srov. The opening of the Suez Canal in 1869 altered the geographic balance of world trade. (Jones 174) Otevření Suezského kanálu v r. 1869 změnilo zeměpisnou rovnováhu světového obchodu.