13.52.7 Přívlastek vyjádřený participiem

Např. an entertaining person – zábavný člověk, a born musician – rozený muzikant, the defeated army – poražená armáda (viz 15.31).